Dịch vụ tư vấn Hợp Đồng

1. Soạn thảo hợp đồng:

Một yếu tố quan trọng đảm bảo sự ổn định của hoạt động kinh doanh hiện nay là tính hợp pháp, chặt chẽ của hợp đồng giữa doanh nghiệp và các đối tác, bạn hàng, nhà cung cấp. Một sai sót nhỏ trong hợp đồng có thể dẫn đến thất thoát lớn về tài sản, mất mát về uy tín và tổn hại về thương hiệu. Thực tế cho thấy, tất cả các tranh chấp đều bắt nguồn từ những bất cập của hợp đồng. Tuy nhiên, soạn thảo một hợp đồng như vậy không đơn giản. Để tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” thì các doanh nghiệp nên quan tâm đến dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp ngay từ đầu.

2. Hỗ trợ đàm phán, thương lượng hợp đồng

Đàm phán, thương lượng hợp đồng với một doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, việc thương lượng thành công và đạt được những thảo thuận luôn đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích vô cùng.

Công ty luật Thái An sẽ hỗ trợ khách hàng tư vấn đàm phán cho doanh nghiệp, hỗ trợ đàm phán khi khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu cần người đàm phán và làm người đại diện trực tiếp để đi đàm phán hợp đồng.

3. Xem xét, rà soát hợp đồng

Mục đích của việc rà soát lại hợp đồng trước khi đặt bút ký, giúp khách hàng đảm bảo những vấn đề sau:

 • Các điều khoản, quy định trong hợp đồng là khả thi (có thể thực hiện được). 
 • Tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật.

4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Doanh nghiệp luôn có sự cạnh tranh kinh doanh nên khi ký kết hợp đồng thì không tránh khỏi những trường hợp tranh chấp về hợp đồng và nhiều công ty doanh nghiệp không biết nên giải quyết việc tranh chấp như thế nào cho thỏa đáng nên phải nhờ đến công ty luật để giải quyết những tranh chấp này.

Là bên đại diện để giải quyết tranh chấp cho khách hàng chúng tôi sẽ đưa ra những phương án để hòa giải và thương lượng để giải quyết ổn thỏa cho hai bên.

Trong trường hợp không hòa giải hay thương lượng được, chúng tôi tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải, trọng tài hoặc khởi kiện vụ án tại tòa.

5. Các loại hợp đồng Công ty luật Thái An thường xuyên tư vấn:

a. Hợp đồng mua bán:

b. Hợp đồng dịch vụ:

c. Hợp đồng mua bán nhà đất:

d. Hợp đồng chuyển nhượng:

đ. Hợp đồng chuyển giao:

e. Hợp đồng thuê/cho thuê:

f. Hợp đồng tặng cho:

 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng tài trợ
 • Hợp đồng tặng cho tài sản

g. Hợp đồng ủy thác:

h. Hợp đồng vay/cho vay:

 • Hợp đồng vay tài sản
 • Hợp đồng vay tiền
 • Hợp đồng vay vốn

i. Hợp đồng liên kết:

j. Hợp đồng đóng góp:

 • Hợp đồng góp vốn
 • Hợp đồng góp cổ phần
 • Hợp đồng góp hiện vật
 • Hợp đồng góp quyền sử dụng
 • Hợp đồng góp thương hiệu

k. Hợp đồng đại diện:

l. Hợp đồng làm tin:

 • Hợp đồng thế chấp
 • Hợp đồng tín chấp
 • Hợp đồng đặt cọc

m. Hợp đồng lao động:

 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng thử việc
 • Hợp đồng đào tạo
 • Hợp đồng môi giới lao động
 • Hợp đồng cho thuê lao động
 • Hợp đồng xuất khẩu lao động

6. Lợi ích to lớn khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng tại Luật Thái An

 • Xây dựng được các loại mẫu hợp đồng chặt chẽ, đảm bảo hoạt động kinh doanh và đầu tư thành công:
  • Các mẫu hợp đồng kinh doanh/ đầu tư cho phép doanh nghiệp quy chuẩn hoá các mối quan hệ làm ăn với nhiều đối tác khác nhau.
  • Hợp đồng mẫu sẽ giúp quá trình soạn thảo hợp đồng trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn, cho phép đánh giá và tuỳ biến các nội dung của hợp đồng chính thức trong các tình huống kinh doanh, đầu tư.
  • Do hợp đồng mẫu được soạn thảo kỹ lưỡng, dự liệu được các tình huống pháp lý có thể phát sinh nên doanh nghiệp phòng ngừa được rủi ro pháp lý.
 • Tùy theo từng loại hợp đồng với những nội dung đặc trưng, phù hợp với chủ thể, quan hệ và đối tượng của hợp đồng mà xây dựng và chuẩn bị được các bản hợp đồng kinh doanh/ đầu tư với các điều khoản chặt chẽ là tiền đề xây dựng thành công trong các giao dịch kinh doanh.
 • Đảm bảo lợi ích cho hai bên trên cơ sở điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế, đúng với các quy định của pháp luật.
 • Tối đa hóa lợi ích của khách hàng bằng việc đưa vào hợp đồng những điều khoản có lợi cho khách hàng.
 • Thông qua việc soạn thảo các hợp đồng chăt chẽ, chuyên nghiệp nhằm thiết lập hình ảnh đẹp về doanh nghiệp dưới góc nhìn của đối tác. 
 • Các thuật ngữ được sử dụng trong hợp đồng là chính xác, rõ ràng, không gây ra nhiều cách hiểu dẫn đến tranh chấp sau này.
 • Xử lý các bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng ngay từ khi chúng phát sinh.
 • Giảm phí dịch vụ tới 30% cho khách hàng trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng.